Kom og vær med et par gange.

 

Henvendelse til formand ell. et bestyrelsesmedlem:

Formand:
 
Else With Bindslev

 Lindholmsvej 156

 9400  Nørresundby

 Tlf.: 98 19 38 55

Mobil: 40 57 21 55

 E-mail: elsebindslev@ebro.dk

 

Bliv medlem af SUNDBYKORET

 

Kan du lide at synge ?

Er du medlem 16 og ?? år ?

Tag din ven/veninde med til kor i Sundbykoret og få oplevelser.

Nodekendskab ingen betingelse.

Deltag i et velfungerende kor, FLERSTEMMIGT

Kom eventuelt og syng med et par aftener.

 

Opnå et godt og socialt fællesskab.

 

Interesse i at engagere sig og udvikle koret.

 

Udbyde et alsidigt repertoire.

 

Høj mødedeltagelse på sangaftenerne.

Kontingent 2023

Aktive korsangere:       Kr. 600,00 1. halvår, Kr. 600,00 2. halvår
                                                                

Støttemedlemmer:        Kr. 150,00 halvårligt

 

Stemmeprøve: Når du har sunget et par aftener, laver vi en stemmeprøve.

 

Sange: Sange og noder udleveres løbende, fortrinsvis på e-mail, men også på sangaftener.

 

Øvelokale

Koret øver hver tirsdag i tiden 19.30—21.30 på :

Gl. Lindholm Skole
Lindholmsvej 65

Lokale: Cafeen ved Multihallen,Kulturhuset

Indkørsel ad Skolevej

9400  Nørresundby

Indmeldelse

                                                                                                                                  

 

INFORMATION OM PRIVATLIVSPOLITIK FOR SUNDBYKORET

Sundbykoret v/formand Else With Bindslev

Adresse: Lindholmsvej 156, 9400 Nørresundby

Telefonnummer: 98193855/ 40572155

E-mailadresse: elsebindslev@ebro.dk

Eventuel hjemmeside: www.sundbykoret.dk

For spørgsmål vedrørende Sundbykorets behandling af personoplysninger, kan bestyrelsen kontaktes på: tlf. 98193855/40572155 eller e-mail: elsebindslev@ebro.dk

Formålene med behandling af dine personoplysninger:

Sundbykoret behandler personoplysninger om dig for at varetage administrationen af dit medlemskab til koret og deraf afledt indberetninger til MOF og foreningens interesser. Oplysningerne er nødvendige for at opfylde den aftale, vi har med dig om koret, hvilket er et lovligt formål, der ikke kræver samtykke. Vi kan endvidere behandle personoplysninger om dig for at opfylde eventuelle lovkrav.

Sundbykoret behandler kun de oplysninger om dig, som vi skal bruge for at opfylde vores formål

Kategorier af personoplysninger:

Vi bruger som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Vi kan bruge oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, f.eks. dit kontonummer og dit CPR-nummer i hvidvask-sammenhæng eller oplysninger i forbindelse med sager om overtrædelse af foreningens vedtægter.

Har vi brug for disse oplysninger, vil vi indhente dem særskilt. 

Samtykke:

Hvis vi gerne vil indsamle oplysninger om dig, som ikke er nødvendige for at opfylde vores formål, anmoder vi om dit samtykke. Det kan f.eks. være brug af billeder fra et socialt arrangement i foreningen. Hvis vi har brug for dit samtykke, har du også mulighed for at sige nej, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte bestyrelsen.

Videregivelse:

Vi videregiver kun oplysninger om dig, hvis det er nødvendigt, enten på grund af lovgivning eller hvis foreningen har en berettiget interesse, der overstiger hensynet til dig. Dette kan f.eks. være indberetning til bl.a. MOF og DASOM

Opdatering af oplysninger:

De personoplysninger, vi har om korets medlemmer skal være rigtige.

Vi beder dig derfor om at meddele, hvis du f.eks. skifter e-mailadresse, telefonnummer m.m.

Sletning af oplysninger:

Vi sletter personoplysninger om dig, når vi ikke længere har brug for dem, f.eks. fordi du er meldt ud af koret, og vi har fastsat procedurer for, hvornår vi sletter dine personoplysninger.om du er udmeldt, kan dit navn fortsat fremgå af foreningsoplysninger som generalforsamlingsreferater, bestyrelsesmødereferater m.m. og årsregnskaber, hvis du f.eks. har været valgt til en bestyrelsespost eller en udvalgspost, eller har anmodet om at få ført en udtalelse til referat.  Foreningens bestyrelse vil løbende vurdere, om referater indeholder beslutninger, der fortsat er relevante og nødvendige at kunne dokumentere. Årsregnskaber og bogføring skal vi opbevare i mindst 5 år.

Sikkerhed:

Vi har vedtaget regler for, hvordan vi sikrer de personoplysninger, vi har registreret om dig. Vi har fastsat procedurer for, at det kun er valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der har adgang til de oplysninger, vi har registreret, medmindre vi er berettigede til at videregive oplysningerne. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der medfører en høj risiko for dine rettigheder, f.eks. for identitetstyveri, økonomisk tab eller tab af omdømme, underretter vi dig så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder:

Du har ret til efter anmodning at få følgende oplyst hvilke oplysninger, vi

- behandler om dig

- hvor oplysningerne stammer fra

- hvad vi bruger dine oplysninger til

- hvor længe, vi behandler dine oplysninger

- hvem, vi videregiver dine oplysninger til

- Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan begrænses af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv. Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger, og til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger:

Retten til at få slettet oplysninger kan begrænses, f.eks. hvis oplysningen fortsat er nødvendig for at opfylde vores lovlige formål, lovkrav eller for at fastlægge eller imødegå et retskrav. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger, f.eks. hvis du mener, at oplysningerne er forkerte, eller at vi behandler oplysningerne i strid med forordningen. Hvis betingelserne er opfyldt, har du ret til at modtage egne personoplysninger eller få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Foreningen forbeholder sig retten til at ændre i privatlivspolitikken.