Repertoiret består af:

 

Negro spirituals

Moderne rytmer

Evergreens

Højskolesange

Klassiske - og årstidens sange

 

Korets formål er at højne og bevare interessen ved korsang:

 

Dette søges opnået ved..

 

- at sangerne får lyst og glæde ved at komme til sangaftenerne.

 

- at der er et godt socialt fællesskab.

 

- at der er en høj mødedeltagelse på sangaftenerne.

 

- at alle har en interesse i at engagere sig og udvikle koret.

 

- at der er et alsidigt repertoire.

Repertoire