Bestyrelse maj 2023

 

Formand:
 
Else With Bindslev

 Lindholmsvej 156

 9400  Nørresundby

 Tlf.: 98 19 38 55

Mobil: 40 57 21 55

 E-mail: elsebindslev@ebro.dk

 

 Næstformand:

 Ketty Bruun

 Spolen 6

 9000  Aalborg

 Tlf.: 98 13 50 90

Mobil: 26 13 52 91

 E-mail: ketty-bruun@stofanet.dk

 

 Kasserer:

Vibeke Voss

Østerled 60

9370 Hals

Tlf.: 26 29 25 65

E-mail: tvvoss@gmail.com

 

 Sektretær/Arkivar
 Lis Andersen

Stigsborg Parkvej 138 1.4

9400 Nørresundby
Tlf.: 40 86 24 46
E-mail: lunen1945@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Bente Petersen
Lindholmsvej 102 A
9400  Nørresundby
Tlf.: 20 18 76 88

E-mail: prebenp@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Anny Holm Troelsen
Spiesgade 88 2.2

9400  Nørresundby

E-mail: anny.troelsen@mail.dk

 

 Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Wrona

Blomsterskrænten 44

9400  Nørresundby

Tlf.: 21 16 39 10
E.mail: lisbethwrona@hotmail.com

Frederikke Vraa Østergaard
Borgergade 17 1.tv
9000  Aalborg
Tlf.: 53 57 91 22

E-mail: frederikkevraa@gmail.com

Korleder

Korleder og bestyrelse

Dirigent fra1. august 2021