Historie

Foreningens korledere

 

1913-1914 N.P. Christensen

1914-1916 Organist Oscar Johansen

1916-1918 Hartvig Christensen

1918-1921 Christoffer Holt

1921-1929 Musiklærer A. Thor

1928-1930 Organist Oscar Johansen

1930-1939 Christoffer Holt

1939-1941 Organist Jørgen Hundahl

1941-1947 Lærer Aage Pedersen

1947-1952 Lærer Bach-Sørensen

1952-1953 Regimentsmusiker N. Kjær

1953-1965 Organist Jørgen Hundahl

1954-1977 Svend Jensen

1977-1985 Orla Olesen

1985-1990 Inge Brink Nielsen

1990-1992 Inge Dahl Hansen

1992-1994 Malene Bichel

1994-1995 Ann Dybdal Eriksen

1995-1999 Rikke Kursch

1999-2000 Mads Kjærgaard

2000-2002 Søren Bundgaard

2003-2003 Josephine Hansell

                 (forårssæsonen)

2003           Line G.Jensen

2006-2006 Jens Mathiassen                                     (efterårssæson)

2003-2021 Line G. Jensen
2021-           Frederikke Vraa Østergaard                        

For over 100 år siden besluttede en gruppe mennesker i Nørresundby, at tiden var moden til at oprette et lokalt arbejdersangkor i Nørresundby. Det havde man haft i Aalborg et stykke tid. Gruppen var forretningsudvalget i Arbejderpartiet i Nørresundby. Medlemstallet i partiet var nemlig nu steget meget i takt med de mange nye store arbejdspladser i Nørresundby, f. eks. Portland Cementfabrik, ”Syren” samt de store havnebyggerier. Idemanden bag det lokale kor var murer Carl Christensen, der naturligvis blev korets første formand. Korets første navn blev ”Arbejderpartiets Sangforening i Nørresundby”, forkortet A.P.S. Den musikalske ledelse blev overladt til murer N.P. Christensen. Han var en kendt lokalmusiker, og han tilbød sin ekspertise vederlagsfrit. Over 50 mennesker mødte op til korets optagelsesprøver, en stor del startede op, men ret hurtigt dalede antallet af sangere til 20 faste, stabile sangere, altså et rent mandskor.

 Koret var meget aktivt udadtil og fik økonomisk støtte af både Socialdemokratiet samt de enkelte fagforeninger. Sangkorets første store opgave var en af Kuhlaus sange fra ”Elverhøj”: ”Nu løvsalen skygger”. Og derfor er denne sang stadig på Sundbykorets program ved fejring af korets runde fødselsdage og vil også være det ved 100 års jubilæets fejring lørdag den 31.august 2013 i Nørre Uttrup Kirke. Koret deltog og bidrog gennem tiderne med underholdning i en del folkelige festligheder, bl.a. Skansen pinsemorgen, maskebal på hotel Royal, indvielsen af Folkets hus, årlige basarer, 1. maj fester, Sct. Hans fejringer. Mange interessante ting kunne fortælles i denne sammenhæng, men dette kunne blive en laaaang roman.

   I 1916 blev koret tilsluttet” De centraliserede jyske Arbejdersangkor” og deltog samme år i Sangerstævnet i Aalborg. Dette må være det nuværende DASOM, som jo stadig lever i bedste velgående og arrangerer meget spændende korstævner og kurser. Ligeledes har koret haft forskellige venskabskor gennem tiderne. Det har bl. a. været det norske kor ”Skjold” fra Gressvik i Norge og sidst Büdelsdorfer Gesangverein ved Rendsburg. Desværre er dette kor lige blevet ”opløst” af flere forskellige årsager.

 Koret gik i 1952 over til at være et blandet kor for mænd og kvinder, og i 1971, da der ikke længere var et Arbejderparti i Nørresundby og det politiske tilhørsforhold var nedtonet, ændrede koret sit navn til    Sundbykoret. Historiske kilder fortæller, at der i 60èrne og fremover skete en ændring i korets opgaver fra det mere velgørenheds- og samfundsmæssige engagement til at lægge mere vægt på det rent musikalske. Indenfor de sidste 40 år har Sundbykoret således medvirket i en række større musikalske begivenheder.

I 1977 gik Sundbykoret på scenen sammen med Nørresundby folkedansere og opførte vaudevillen ”En søndag på Amager. A.O.F. stod for forestillingen med Chris Jørgensen som instruktør. I 1978 blev også et teaterår. Denne gang opførtes Danmarks nationalskuespil ”Elverhøj”. Ovenpå to forrygende år med amatørteater, blev der igen tid til at afholde koncerter.

I 1990 erne deltog Sundbykoret i en række interessante opgaver. I 1993 var koret med til et arrangement i Parken, som blev kaldt ”Danmarks største kor”, med deltagelse af 2.500 sangere fra hele landet under ledelse af John Høybye. Korene skulle indlede en efterfølgende koncert med Placido Domingo og Inga Nielsen.

I 1996 var koret på Europaturne`. Det var en kombineret koncert- og familietur, som ligeledes blev anledning til mange spændende såvel historiske som kulturelle oplevelser. Koret gav koncerter i Prag, Frantschach i Østrig, Wien, Rapperswill i Schweiz, Cernay i Frankrig og på die Lorelei. På hjemturen besøgte koret venskabskoret i Büdelsdorf ved Rendsburg.

I Frantschach og Rapperswill blev koret modtaget og budt velkommen af byens borgmester, og I Frantschach, hvor byens eget kor også optrådte, var hele byen mødt op til koncert på torvet.

Europaturneen blev en uforglemmelig tur, som stadig vækker gode minder i koret hos dem,  der deltog.

I 1998 medvirkede koret sammen med Vor Frue Kirkes drengekor i opførslen af Carl Nielsens ” Fynsk Forår” med dirigent Rikke Kursch og solisterne Annette Bo Nielsen, Jan Lund og Jens Bove`. Det blev til to koncerter i henholdsvis Skalborg Kirke og Nørresundby Gymnasium.

I de efterfølgende år har der ligeledes været utroligt mange spændende koroplevelser med såvel, sangerstævner, jule- og forårskoncerter lige fra Aalborg og helt til Skagen, samt optræden ved mærkedage osv. Koret har også deltaget en del år med koncerter i Kulturnatten.

Sundbykoret er et folkeligt kor under AOF, og herigennem er vores dirigent ansat. Den øvrige ”drift” af koret kører som en forening med bestyrelse og fast medlemskontingent.

Gennem årene har vi haft stor glæde af, at Spar Nord Fonden har bevilget betydelige økonomiske midler, som har gjort det muligt for os at anskaffe større ting til koret, som f. eks. nodeskabe og el-klaver.


Koret har i mange år haft tradition for at mødes med Sangkoret Limfjorden til en fælles forårskoncert, som korene skiftes til at arrangere.

Den seneste optræden var korets deltagelse i Dansk spillemandsmesse i Nørre Uttrup Kirke den 27. januar 2013, sammen med Klokkerholmkoret og sangere fra Nørre Uttrup. Begge kor har Line Jensen som dirigent.

Spillemandsmessen er en gudstjeneste, hvor alle liturgiske led er med musik. Både liturgisk musik og salmemelodier er komponeret over kendte folkedanserytmer som vals, scottish og polka af komponisterne Ivan Damgård og Michael Sommer. Teksterne til liturgi er skrevet af Holger Lissner.

Ud over korsangerne medvirkede en spillemandsgruppe, hvor vores dirigent Line var den ene, kirkens præst, Henrik Busk Rasmussen og kirkens organist Per M. Bach.

Sundbykoret tæller i dag 37 sangere på 4 stemmer og har gennem de sidste 10 år haft dirigent Line G. Jensen, som vi er meget glade for. Line underviser samtidigt i Frederikshavn og Hjørring Musikskoler, hvor hun blandt meget andet underviser i tværfløjte (talent-), da hun samtidigt selv er en meget dygtig tværfløjtemusiker. Vi øver på Gl. Lindholm Skole i Nørresundby, ser lyst på korets fremtid,  idet vi dog er bevidste om nødvendigheden af også at kunne tiltrække lidt yngre sangere end vores gennemsnitsalder viser. Men vi tror og håber på, at der også langt ind i fremtiden vil være en berettiget plads til et stærkt og levende Sundbykor.

I anledning af korets 100 års jubilæum forfattedes der et jubilæumsskrift, som fortæller mere om korets lange historie.

Jubilæum 2013

Reception

Jubilæumsfesten

Nåleuddeling

Jubilæumskoncert
Nørrsundby Kirke
10. september 2013

 

Foreningens formænd

 

1913-1914 Carl Christensen

1914-1915 Martin Haagensen

1915-1916 Christian Christensen

1916-1918 Wilhelm Brockhoff

1918-1919 Martin Haagensen

1919-1921 P. Johannes Hansen

1921-1922 Helmuth Feders

1922-1923 Wilhelm Brockhoff

1923-1924 C. Marinus Nielsen

1924-1925 Rudolf Thomsen

1925-1926 Christian Lund

1926-1926 David Jensen

1926-1927 Marthinus Pedersen

1927-1929 Carl Christensen

1928-1931 Antonius Andersen

1931-1931 Carl Christensen

1931-1936 Laurits Jensen

1936-1939 Poul Christensen

1939-1943 Erhardt Christensen

1943-1947 Emil Nielsen

1947-1949 Harry Christensen

1949-1972 Karl Svendsen

1972-1978 Arne Jensen

1978-1986 Søren Krogh

1986-1988 Knud Larsen

1988-1989 Søren Krogh

1989-1999 Per Wimmelmann

1999-2000 Søren Krogh /

          Johs.Bindslev

2000-2003 Ulla Antonsen

2003-Else With Bindslev